Artisan

REŠTAUROVANIE  |  REKONŠTRUKCIE HISTORICKÝCH FASÁD  |  FILMOVÉ KULISY  |  DEKORÁCIE  |  ŠTUKOVÁ VÝZDOBA

FACEBOOK
ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, SOCHY, MALBY

ŠTUKOVÁ VÝZDOBA, SOCHY, MALBY

návrh, výroba a inštalácia štukovej výzdoby v interiéri a exteriéri

výroba plastík a dekoračných prvkov architektúry

dekorácie v interiéroch, od návrhu po realizáciu, iluzívna maľba, pozlacovanie, patinovanie, umelý mramor, textilné tapety

výroba filmových a divadelných kulís, rekvizít a scén

REALIZÁCIE

REKONŠTRUKCIE, REŠTAUROVANIE, KONZERVOVANIE

reštaurovanie a konzervovanie štukovej výzdoby historických objektov v exteriéri a interiéri

rekonštrukcie historických fasád vrátane omietok, nástennej maľby, sgrafitta a kamenných článkov architektúry

spolupráca s členmi Komory reštaurátorov zabezpečujúcimi reštaurátorský výskum, dokumentáciu, metodiku a dozor

realizácie
REKONŠTRUKCIE, REŠTAUROVANIE, KONZERVOVANIE

FILMOVÉ KULISY

Spolupracovali sme na filmoch

Robin Hood (2018)

Hercules (2014)

Eragon (2006)

Behind Enemy Lines (2001)

Frankenstein (1994)

VIAC INFO

Rokokové klenby v Nitre

Stav pred reštaurovaním a stav po reštaurovaní.

Viac o reštaurovaní
Rokokové klenby v Nitre

Kontaktujte nás

Address :

Zvonová 15
Banská Štiavnica
969 01

Phone :


+421 905 893 733


Email :


artisan.sro@gmail.com