Artisan rekonstrukcie

Reštaurovanie

Komplexné rekonštrukcie historických fasád vrátane omietok, nástennej maľby, sgrafitta a kamenných článkov architektúry.

Reštaurovanie a konzervovanie štukovej výzdoby historických objektov v exteriéri a interiéri, rekonštrukcie historických fasád vrátane omietok, nástennej maľby, sgrafitta a kamenných článkov architektúry, spolupráca s členmi Komory reštaurátorov zabezpečujúcimi reštaurátorský výskum, dokumentáciu, metodiku a dozor.

 

Reštaurovanie dverí ev. kostola v Zelenom

 

Rokokové klenby v Nitre

 

Reštaurovanie fasád Radnice – Banská Štiavnica

 

Reštaurovanie fasád Synagógy v Banskej Štiavnici

 

Reštaurovanie fasády ul. Dolná Banská Štiavnica – 1.etapa

 

Reštaurovanie fasády ul. A.Kmeťa Banská Štiavnica

 

Reštaurovanie fasády A. Kmeťa Banská Štiavnica

 

Reštaurovanie Hronský Beňadik

 

Reštaurovanie Villa Veress Piešťany